historien

sådan är den…kafkavärlden

teser01

intro…klicka bild

källtexterna
avseende utdragen nedan länkade från respektive huvud/bild…klicka

Som människa måste jag göra den bedömningen att det samhälle som ställt varje möjlighet för honom att överleva  – såväl lekamligen som andligen – utom räckhåll, har drabbats av en sjukdom som i grunden hotar allas vår rättstrygghet.
Alf Susaegs sak är därför varje människas sak.

Rent allmänt är de så att när någon drabbats av sådana här problem, att man har två färdiga etiketter mot sig. På den ena står det RÄTTSHAVERIST, på den andra står det KONSPIRATIONSTEORI.
Det värsta är då att en s k rättshaverist kan ha rätt och en konspirationsteori kan vara helt berättigad därför att det faktiskt föreligger en konspiration. Men etiketterandet bortser från den möjligheten. Den påstådda rättshaveristen och konspiraitonsteoretikern är utmanövrerad redan på förhand.
Det som behövs är insatser på ett fåtal avgörande punkter.
Det som ska ifrågasättas är den formella hanteringen av olika delar av fallet.
Vad som krävs är en stram faktaredovisning av varje sådan del.

Från slutet av september i fjol (2003) har jag fört Alf Susaegs talan hos Österåkers kommun. Inledningsvis rörande Susaegs kroniska försörjnings- och boendesituation. Sedan februari i år även rörande i hans tidigare bostad på Norrgårdsvägen, Åkersberga, omhändertagna ägodelar som enligt pågående rätts- och ansvarsutredningar inbegriper för dessa utredningar avgörande bevismaterial.
Jag  har i Susaegs ärende haft ett stort antal kontakter med kommunen det senaste året men fortfarande har ingen av de tre akuta huvufrågorna fått någon lösning…min uppfattning är att den destruktiva utvecklingen av Alf Susaegs fall måste brytas…

Maktmissbruk, lagstridigheter och felaktig myndighetsutövninghar blivit var mans vardag…Sedan funderar beslutsfattarna över varför brottsligheten ökar och blir värre, samt varför folk tappar respekt för rättsväsendet. Vi har inga föredömen kvar längre, inga som föregår med gott exempel. Den positiva respekten är försvunnen, kvar finns den negativa – den som tar sig uttryck i hämnd, revansch, bitterhet och förakt.

Jag är förvissad om att sanning och rättvisa är sådant som kryper fram och utkräver varandra, förr eller senare, det är bara en fråga om tålamod. Gemene man har inte tid eller kraft med det, och det utnyttjar rättsapparaten.
Jag kallar det ”uttröttningsmetoden”
Målet är att få dig förlora kontrollen över din situation…

Det handlar om att komma åt, sätta dit och straffa. Likhet inför lag och demokrati, och respekt får endast den som har råd att försvara sig mot staten, med samma kraftfulla medel och resurser.
Rättsväsendet (domstol, åklagare, polis, advokat, statliga myndigheter, förvaltning och även regeringen) är en stor familj som gör som familjer gör. Om något hotar deras ställning skyddar de varandra/sig själva till varje pris så länge det gagnar och upprätthåller deras anseende utåt. Misstag eller fel kan aldrig erkännas. Hellre då göra nya för att mörklägga de gamla. Det är vad man kallar rättsrötan.

Att rättvisa går före prestige är en stor utopi. Domstolar har vi idag för att vi ska få för oss att vi har ett starkt beskydd mot ondska och orätt i alla former. Men det är där, mitt i makten över våra liv, som den verkliga ondskan och orätten ofta utspelar sig.
Detta just för sin makt att avgöra våra liv…
Förtroendet missbrukas och med makt följer oundvikligen korruption i någon skala, och det är det som är den verkliga ondskan.
(direktlänk till denna text)

Detta är en tragisk historia. Den visar hur myndigheterna samarbetar för att knäcka den lilla människan som inte kan eller vill inrätta sig i ledet. De skyr inga som helst medel för att nå sitt mål om total underkastelse.

Vad Alf Susaeg och alla andra i liknande situationer bör göra är att först och främst inse att Sverige är ett korrupt land med korrupta domstolar. Det är ingen idé att kämpa i domstol även om du har rätt. Du FÅR inte rätt.  Alfs och andras enda realistiska möjlighet liggger i att verka för ett politiskt uppvaknande hos folk och få en ändrad politik till stånd. Det är bara med individualistiska politiker som Alf och hans olycksbröder och systrar någonsin kan hoppas få rätt.
Vad som kännetecknar individualitiska politiker är att de sätter den enskilda människan i centrum och där staten saknar rättigheter över huvud taget. Det är bara individer som kan ha rättigheter. Först när denna insikt nått de flesta kan förändringar ske.

Samtliga nuvarande politiker är kollektivister, dvs de sätter sig själva och sina vänner först. Därefter kommer staten och dess organs intressen. Medborgarna är till för att tjäna statens och kollektivisternas intressen enligt deras uppfattning. Då kan det inte bli annat än slaveri som resultat.
Av denna anledning så förföljs också oliktänkande.

I diktaturer runt om i världen försvinner, fängslas eller mördas regimkritiker Mne Sverige är den perfekta diktaturen där man använder det mest effektiva vapnet i världen nämligne det totala förnekandet och den totala tystnaden. Det som inte syns eller hörs finns inte. Staten satsar otroliga belopp på att gömma undan skandaler…Det får kosta precis vad som helst. Pengar finns det gott om…Alla skandaler tystas effektivt i alla led inom 48 timmar. Totalt hängiven och styrd polis/åklagarmyndighet hjälper till att täppa igen och statens egen brottslighet gentemot medborgarna…Alla hjälps åt. Även de krafter som egentligen styr över landet. Krafter du inte ser som finns i bakgrunden…Detta kan fullt ut jämföras med strukturen hos en maffia

Ove Mollvik
FÖRE det avslöjade förräderiet (sommaren/hösten 2009)

• Det här fallet är vidrigare än någon av oss kunnat fatta…
• Det är uppenbart att Kyrkan och Kommunen i Österåker samverkat och brutit mot all tänkbar lag, moral och ansvar…Frågan är hur det är möjligt och kunnat pågå så länge utan att någon från högre ort kunnat sätta stopp…
• Det handlar om något livsavgörande för hela samhället. Alf är bevisligen en överlevare då han i över 20 år kunnat ensam kämpa sig igenom ständigt akuta boendefrågor, försörjningsfrågor och rättsfrågor.
• Alf hade absolut rätt och förklarade allt exakt från början men INGENTING är förändrat under dessa år. Flood måste ha blivit inbillad att den diagnos man i smyg gett dig från stat och kommun innebär ett omänskligt anlag som också församlingen  måste skyddas från. Att han inte skäms!
• Alfs erbjudande om Ljus och Öppenhet i allt som berör hans fall vill jag kalla oöverträffbart.
• Alf min bäste vän. Du har med Uthållig beslutsamhet som enda säkra framgångsväg påvisat den exakta kärnan i bråkets ursprung. Kapitalägarna tål ingen konkurrens på sin för mer än 100 år sedan utstakade enda tänkbara väg…Vi som vägrat stå i skuld till dem och vägrar fria dem från ansvar skall de som sagt krossa som löss…
• För dig skulle det vara livsfarligt att ge efter i läget som är just nu och hela kampen kan bli meningslös…Så länge risken fanns att du kunde dö som martyr vågade ingen sig på den slutliga lösningen.
• Karaktärsmordet som tydligen Kyrkan betalts för att slutföra måste definitivt avbrytas först från dess högsta ledning eller också att vi som känner dig på jämbördig nivå kan enas så att vi förmår fortsätta kampen för upprättelse i gemensamt intresse.
• När det nu uppdagats att Kyrkan skyddar Kommunen som skyddar Staten som skyddar Kapitalet med dess världsvida kriminella nätverk u p a så är det just dödsföraktande beslutsamhet som måste till.
• Du måste försäkra dig om att ha minst tre sammansvurna kring dig…räkna med mig!

Ove Mollvik
EFTER detavslöjade förräderiet (årsskiftet 2009/2010)

• Inte ens det faktum att du håller på att frysa ihjäl alternativt kvävas till döds i din bur berör längre någon av alla oss åskådare.
• Av dina två inledande stycken väckte du ändå en spontan reaktion hos mig att vilja skänka av mitt överflöd för att få dig att överleva men vad skulle det tjäna till…
• Fastighetsägarna skulle bara bli nöjda om du frös ihjäl.
• Kyrkan och vi på TV4 kommer tydligen att få skulden i ditt eftermäle och kommunen går fri eftersom du inte kunde tvinga någon av oss att som tjänstemän gå emot respektive arbetsgivare.
• När du slutligen också börjat angripa mig som människa så förstår jag att du förbrukat Kenneths bästa vilja på samma sätt. Han kände sig allvarligt hotad och begärde polisskydd gissar jag.
• Nu är jag faktiskt tacksam för att Trotzig och Pecka blivit insatta i förhållandena kring min inblandning hur förvirrat det än kunnat verka.
• När du tinat upp hoppas jag du gör en bättre bedömning och tänker efter hur pass sannolikt det är att jag skulle drivas av avund och maktbegär eller vara tvingad gå någon hemlig uppdragsgivares ärenden för att komma åt dig.
• Visserligen hade någon i ledningen på TV4 all anledning. Och med hemligmaktens alla resurser att göra sig av med mig efter vad jag råkat avslöja…
• I slutänden behöver jag en kompis med din humor och ironiska distans till att kunna skratta åt allt som varit…*
• Din ståndaktighet att inte avslöja gränsen för din överlevnadsförmåga är beundransvärd…**
——–
* observera att detta skrevs efter det vintern 2009 avslöjade förräderiet..;|
** om möjligt…och för att citera Mollvik himself…”än vidrigare än någon av oss kunnat fatta”…dåäven detta skrevs efter förräderiet!
Frågan är varför vissa människor saknar gränser? För att de faktiskt inte ÄR människor…eller vad?

Eric Bright hösten 2011
FÖRE mentalsjukkampanjen

• Historien man tycker är för hemsk för att vara sann. Dessvärre är den det. Fullkomligt SANN!
• Den röda tråden är förskräcklig läsning.
• Ingen dold agenda här!
• Jag har för mig själv lovat att jag ska iaktta mänskliga dygder och leva oklanderligt i sanningens, hjälpsamhetens och broderlighetens anda.
• Jag vill se slutet på den här historien! Vi behöver domstolsbevisen!
• Jag kommer ihåg dig i mina aftonböner. Vi hörs broder Alf
• Hej Alf, Jag har kollat den första länken 4D om nödvändigheten att tala sanning. Jag som jobbar med kommunikation vet detta – blir man fast för att ha ljugit så får man aldrig tillbaka sin trovärdighet.
• Har man inte evidens för vad man påstår finns det ingen anledning att bemöta det. Bevis är bara sådant som är belagt! Allt därutöver är fria fantasier. Vad du anser vara verkligt måste alltså skiljas från fantasi, vilket görs genom evidens. Inte spekulationer. Subjektiva påståenden är inte värt någonting i en diskussion.
• Jacob Wallenberg är en liten människa…en feg stackare som skyller på andra. Han skyddas av sitt namn. sina vänner och mäktiga släkt…men kungar har fallit förut, vi ska ta ner honom från hans elfenbenstorn och krossa honom som den lus han är.

Eric Bright 2012-06-21
EFTER mentalsjukkampanjen

• Jag kan mycket väl tänka mig att myndigheterna blir rädda för envisa och desperata ”rättshaverister”.
Ur myndigheternas synvinkel har rättshaveristen fel och för en kamp som inte har någon verklighetsgrund…
Och visst finns det säkert bland dessa rättshaverister sådana som kan tänkas ta till våld.
Utgående från detta är det fullt möjligt att myndigheterna syr in dig på ett mentalsjukhus under semesterperioden.
Det kan jag inte bedöma, och knappast göra någonting åt.
(direktlänk till denna text)

SÄPO har en hel avdelning som bara jobbar med ditt fall och mörkläggningen av det…där dom samordnar sina attacker med andra myndigheter mot din person. SÄPOs mögelhusgrupp är en jätteavdelning.
SÄPOtesen; översikt/direktlänk

DEN DÖDSDOM
som denvälinformeradeobservatören Lars Wenngren förmedlade
i ”förtroende”  hösten 2006 kommer icke att kväljas. Detta trots att dödsstraff avskaffades i Sverige 1921.
Tjugoett år FÖRE min födelse.
Det hårda straffet är därmed svårt att logiskt/juridiskt begripa.
I vart fall om man vet att det svåraste ‘brott’ jag har begått är en
handfull felparkeringar  i mitten av 1980-talet.
Rentav obegriplig blir dödsdomen med tanke på att
SAMLIGA P-BÖTER HAR BETALTS!

Likväl kommer domen ”icke att kväljas”…under förutsättning
• att domstolen ifråga offentligt tillkännager dom och domskäl, på det att svenska medborgare begriper vad
som gäller…om man bilen slarvigt ställer..;|*

Alf Susaeg
——–
* Amnestyveteranen Bo Lindbloms syntes våren 2004
Rena dårhuset alltihop!  kan tjäna som ‘övergångsförståelse’…
i avvaktan på domstolsbeskedet ovan.

Annonser

Written by susaeg

27 juni, 2012 den 16:01