historien

sådan är den…kafkavärlden

sluta

…skrev Lazarus Heliogabalus på
SÄPO:s smörgåsbord (Facebook)
den 30 november 2011

Men…trots att Lazarus började så bra, och följde plan&order till punkt&pricka, drabbades han vid det fortsatta arbetet (samma natt)
av den sorts hjärnsläpp som SÄPO belönar med löneavdrag och
framgent oviktiga tjänsteuppdrag.

hjärnsläppet, fulltext…klicka bild…

påföljande s k 5D-utredning, inklusive för och efterspel, offentliggörs enligt plan på ettårsdagen, fredag den 30 november 2012.

Det “oviktiga skit” tjänstemannen Lazarus åsyftade var bl a  det
underlag som avhandlats senaste 27 år; 1985-2012…

klicka bild…eller direkt
https://dokubank26.wordpress.com/2012/10/12/dataintrangen/
relaterade bilder på samma tema, från februari 2012
http://dokubank11.wordpress.com/iskallt/

 Mest ”oviktiga skit” …med säpotesens mått mätt…är förstås de slutsatser som kunde dras redan slutet av februari…för åtta månader sedan. Utdrag nedan…klicka bild…eller direkt
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/10/saptes1024x6400.jpg

fortsättning…

Annonser

Written by susaeg

1 november, 2012 den 16:24