historien

sådan är den…kafkavärlden

KF20121209

kf-2

From: susaeg21@hotmail.com
To: kenneth.flood@bredband.net; kenneth.flood@svenskakyrkan.se
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; alftormod.pettersen@facebook.com; anette.mattisson@facebook.com; annicafa@hotmail.com; auroramalticro@facebook.com; brfsweden@hotmail.com; canto_canto@msn.com; carinlindgren266@hotmail.com; carinwj@hotmail.com; carl.ingrosso@facebook.com; corruptio1@hotmail.com; daniel.ohman@sr.se; ekotgranskar@sr.se; eva.brunne@svenskakyrkan.se; fhaivel@hotmail.com; hyperdialog@gmail.com; ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se; jan.bonander@svenskakyrkan.se; jan.josefsson@svt.se; justitieombudsmannen@riksdagen.se; kjell.pedersson@telia.com; lars.modig@polisen.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; lotta.groning@expressen.se; lotta_allard@yahoo.com; malou.von.sivers@tv4.se; margaretha.lindgren@live.se; marianne.lundius@dom.se; maria-pia.boethius@etc.se; mats@sederholm.nu; michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se; mikehighlander@hotmail.com; odd.a.johansen.5@facebook.com; par@atomer.se; pecka.bohman@tv4.se; pekka.tranberg@facebook.com; peter.kadhammar@aftonbladet.se; peter@hyway1.com; solens@gmail.com; stenbocken62@gmail.com; sven.bergman@svt.se; thomas.osterberg@polisen.se; torbjornsassersson@facebook.com; trafikaren@hotmail.com; ulf@tavelmannen.com; victoriawarmler@facebook.com; alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com
Subject: utan annat val
Date: Sun, 9 Dec 2012 21:21:44 +0100

Österåker-Östra Ryds församling
Kenneth Flood
Bergavägen 13
184 21 Åkersberga

Kenneth, igen

Den kriminella uttröttningsprocess Siw Persson och Ingela Thalén beskrev för fjorton år sedan, och Victoria Wärmler sju år därefter,
börjar resultera.
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/12/sp1998-2.jpg
http://geasus.wordpress.com/2011/12/25/maktmissbruk/

Samtidigt har det här fallet komplicerats till den grad att inget längre kan tas för givet.  Hur att skriva det här brevet som exempel. Vilket jag helst skulle slippa men inte kan på grund av din/kyrkans ofrånkomliga nyckelroll, efter ombudstillträdet 2003
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/05/kyrkans-brev-20041007/
och på grund av din passivitet efter min påminnelse 10 juli i år
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/kf20120710/

men först och främst på grund av kommunens fortsatt brottsmisstänkta utövning av tjänst i slutet oktober 2012
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/kommunsvar20121030/
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/mfs20121031/

och Mollviks&Co ‘mästerligt infasade påsmygning’ i början av november
http://dokubank12.wordpress.com/2012/11/28/masterpiece/
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/11/12000-k12.jpg

.

I grunden allt som behöver sägas idag
Inkl som förklaring till att annat val än att påminna igen inte finns idag. Eftersom du i egenskap av ombud hos Österåker är bäst informerad och bäst insatt i de tre huvudsakfrågor som sedan september 2003 avhandlats hos kommunen UTAN resultat. Trots dina uppgivna etthundra(100) möten/samtal med kommunledningen, enbart under första året (2003-2004). Allt resumerat hösten 2010
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/05/kyrkproppen/

Som övergång mellan utvecklingen ovan och nuläget ett utdrag ur Jonas Kiran’s påminnelse hos Österåkers kommun den 26 oktober 2012:

”Mitt namn är Jonas Kiran och jag skriver till er i egenskap av en tämligen uttröttad, förbannad, förbryllad och alltjämt ständigt frågande människa och svensk medborgare, som undrar hur det verkligen är fatt med vårt land, vår demokrati och vår rättvisa.
Jag har över ett år nu följt, läst dokumentation och tagit del av min facebookvän Alf Susaegs liv och misär. Hans fall är nog de flesta av er förmodligen redan väl bekanta med, men ni tycks springa runt det som om det var en skål het gröt och låtsas som det regnar…Det spelar ingen roll vad ni tycker om Alf och hans envisa kamp men er SKYLDIGHET är att se till att vi har ett rättvist samhälle. Misslyckas ni med att ge era medborgare det, vad tror ni då kommer hända?
VILL vi gå tillbaka till grottbjörnens folk;
påk, grotta, våldtäkt och den starkes rätt?
Komihåg att ni inte bör underskatta antalet människor som vet lite om Alf och hans liv, bara för att inte alla orkar plöja igenom hela materialet eller vill vara en synlig aktiv del av hans kamp. Personligen tycker jag bara att allt är för djävligt och att ni borde ta reson och hjälpa Alf få rättsida och upprättelse på det här”
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/jk20121026-kommunen/

.

nuläget
Hoppet sägs vara det sista som lämnar människan och det hopp som inte lämnat mig än är
• att sans och förnuft ska komma till tals och
• att kommunledningen i Österåker ska inse den farliga väg som valts i det här fallet så
• att problemlösande samtal motsvarande förslaget till kommunalrådet Fletcher-Sjöman den 3 september 2012, snarast kommer till stånd
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/mfs20120903/

På samma enkla sätt tror jag allt som behövs för problemlösande samtal är att du (vid behov i förening med kyrkans övriga beslutsfattare i det här fallet)
• skickar en resumé till kommunledningen i Österåker av allt vi (du och jag) har gjort sedan september 2003 för att, enligt kommunens formkrav den 30 oktober 2012 ”själv tillgodose din situation”
• och samtidigt påminner kommunen om den ‘dikeskörda pensionsparkeringen’ 2007 och varför även pensionsfrågan är olöst i mitt fall…fem år efter uppnådd pensionsålder

kompletterande bakgrund
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/09/kkpens20111223-k21.jpg
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/kommunbesok-9-dec/

övrigt förklaringsunderlag i den delen
https://dokubank26.wordpress.com/2012/10/31/vadugjort/
insatt i aktuell context 20 november 2012
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/om20121120-0025/om20121120-0025-context/
och resumerat 28 november 2012
http://dokubank12.wordpress.com/2012/11/28/masterpiece/

Det kommunala pensionsparkeringsdebaclet kan f.ö. jämföras med det (delvis) misslyckade Ljusteröövergreppet
http://dokubank12.wordpress.com/2011/10/16/ljusteroovergreppet/
och det brottsanmälda avhysningsförsöket i somras
https://dokubank26.wordpress.com/2012/07/29/den-slutliga/
https://dokubank26.wordpress.com/2012/07/31/vet-snart/
https://dokubank26.wordpress.com/forberedelse-av-brott/

Som sammanfattning av alla sammanfattningar i den delen påminnelsen hos kyrkan den 1 februari 2007
http://dokubank.wordpress.com/2012/12/09/fortal/
kopplad till Carin Wiklund-Jörgensens brev den 25 juni 1997:

”Jag anser att du gör många en tjänst genom att våga polisanmäla förtal.
Det finns en räddhåga hos människor, som gör att de faller undan då de smutskastas och fruktar att de gör ont värre om de söker upprättelse.
Det utnyttjas i ett samhälle där många sätter värdet av att
vara socialt
 accepterade högre än det mesta”

Carin Wiklund-Jörgensen var, när detta skrevs, en av de rådmän vid Stockholms tingsrätt som dömde mål T 9-437-92 till min/vår fördel. Det mål som kom att föras till Högsta domstolen under beteckningen T4882-95 och, som bekant, fortfarande inte kunnat slutföras som följd av bl a Österäkers kommuns behandling av det här fallet.
https://dokubank26.wordpress.com/kortsnabbak/

Efterspelet i tingrätten
resumeras i det s k sjukahuskompendiet publ hösten 1996:
Ellco fabricerade den ena mer fantastiska historien efter den andra och ljög ohämmat inför tingsrätten. Allt för att lägga skulden för bolagets eget byggfusk på hyresgästen.
Vad Ellco inte visste var att i samband med mögelsaneringen 1990 fotograferades duschrummet noggrant, från olika vinklar.
En av dessa bilder avslöjade obönhörligt bolagets bedrägeriförsök.
Ellcos nyckelvittne, byggentreprenören Erik Malmgren var därför en hårsmån från fullbordad mened när bilden presenterades under vittnesförhöret.
Malmgren räddades dock i sista stund av domaren Ingvar Gunnarsson, som plötsligt beordrade ”en kort paus” i rättegången.
När förhöret med Malmgren fortsatte efter pausen tog Ellco omedelbart tillbaka de falska uppgifterna.
På grund av det svenska rättssystemets sk muntliga tradition, betraktas mened som ett mycket allvarligt lagbrott som enligt brottsbalken kan ge upp till åtta års fängelse.
Ellco&Co är mot den bakgrunden betydligt mer än tack skyldiga den ‘hygglige’ tingsrättsdomaren Ingvar Gunnarsson.
Ellcos agerande i tingsrätten föranledde mig att rakt på sak fråga motpartsombudet Bo Carlsson om anledningen till bolaget beslutsamma vägran att ersätta de välutredda och objektivt fastställda fukt- och mögelskadorna i vår bostad. Svaret var:
”Det går så här när man trampar dom stora grabbarna på tårna”
Tack vare fotografiet och ett par rättrogna rådmän vann vi i tingsrätten (mål T 9-437-92). Detta trots ordförandens Gunnarsson sjusidiga protest mot majoritetsbeslutet.
Ellco överklagade och tilläts därvid, under hänvisning till rättsövergreppet 1991, öppet och obehindrat inför hovrätten utmåla mig som sinnessjuk.
Vi förlorade i Svea hovrätt
 (mål T 1934-94).

https://dokubank26.wordpress.com/sjukahuskompendiet/

Den 17 augusti 2012 tillskrev jag Carin Wiklund-Jörgensen med hopp om att finna ett rättsligt och sakligt korrekt avslut på denna numera 12.000 dagar långa (o)rättshistoria.
Brevet i helhet, med Wiklund-Jörgensens svar, nedan
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/cwj20120817-20/

För övrigt skriver ove.mollvik@tv4.se, den 18 september 2009 kl 11:15
Alf min käre vän
Äntligen fick jag lära känna både dig och Erica på den helt oförfalskade nivå där inga beräknande strategier går att upprätthålla. Bildspelet du gjort till henne är ett konstnärligt mästerverk…Kenneth har säkert blivit lika imponerad av henne och säkert har han hjälpt till att skriva boken med de medel åtminstone finansiella han haft till förfogande.
Om detta måste i så fall Erica lova att hålla tyst så att inte någon chef råkar i blåsväder.

Bonander som ofrivilligt fick överta ansvaret gör nu vad han kan för att få tyst också på dig. Det laglösa gänget bakom Hieronymus måste till varje pris se till att boken inte blir publicerad. Repertoaren med anonyma hotelser intrigmakeri och informationsintrång känner vi väl igen.
Kenneth vet att du med en dators hjälp åtminstone kan hålla dig vid liv.

Som du, jag och övriga insatta vet är ove.mollvik@tv4.se en orm i alla begreppets symboliska bemärkelser. Från innehållet i texten ovan kan därför bortses – utom från det fetstilta – eftersom det är vad du också har sagt till mig. Vilket även har stämt, hittills.

Men frågan är hur det går då det inte längre går att värja sig mot alla intrång och övergrepp i den delen. Och då datorn varje dag inloggas via kyrkans nätverk borde i vart fall ett grundskydd finnas. Och/eller möjlighet att rättsutreda de ständiga dataattackerna.
Elementärt är ju, till att börja med, att dataintrång lämnar spår (via loggar, protokoll etc) och är jämförelsevis enkla att (brotts)utreda.
Om vilja finns.

De dagliga problemen med och intrången i kyrkans dator måste under alla omständigheter åtgärdas snarast och ber jag därför att du kollar upp hur fortsatta intrång ska avstyras
https://dokubank26.wordpress.com/2012/10/15/harddisken/
Även regeringen och justitieministern har uppmärksammat dataintrångsproblematiken i allmänhet och ser det som ett mycket angeläget rättsområde idag.

Den komplexitet som nämndes inledningsvis kommer främst av Mollviks&Co kriminella aktiviteter vilka, som du vet, inleddes sommaren 2009 under då pågående ”Ingemysterium”.
Efter Mollviks senaste påsmygning står samtidigt klart att jag inte kommer att lämnas ifred av det gänget förrän det hela kommit till botten av Byken.
Såg f.ö. omedelbart vidden av Mollviks skrupelfria brev nedan
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/om20121120-0025/om20121120-0025-context/
och skrev på Facebook 21 november angående detta Mollviks sista mästerstycke…i det här fallet (länkrepris)
http://dokubank12.wordpress.com/2012/11/28/masterpiece/

”…bara tanken på allt arbete som krävs för att tillrättalägga det hela, räcker för att må illa..;|”

Har som vanligt kommit över värsta kväljningar och jobbar med ett appendix till det här brevet, där tanken är att som underlag för den nödvändiga analysen och redovisningen samla allt väsentligt i ett (eller vid behov flera sammanlänkade) Exceldokument där första översikt publicerades idag…
https://dokubank26.wordpress.com/appendix/

För övrigt poängteras i brevet till Mollvik den 18 november
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/om20121118-1/om20121118/
att absolut ENDA verksamma hjälp och skydd idag är vännerna Ljus och Öppenhet. Därför utökas liksom i Mollviksbrevet kännedomslistan till det här brevet.
Att döma av senaste utveckling behövs omvärldens stöd och observationer ytterligare en tid. Och först och allra främst behövs din/kyrkans förklaring hos kommunen för vad vi kämpat med i det här fallet/målet, sedan vi träffades hösten 2003.

Till sist och som sagt börjar uttröttningsprocessen resultera.
Jfr brevet till Carin Wiklund-Jörgensen 17 augusti där allvaret framgår
i både tid och rum
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/cwj20120817-20/
liksom vikten av att den föreslagna förklaringen ovan skickas till kommunledningen med vändande post. Och att du hör av dig snarast.

Återstår endast tio arbetsdagar till kommande långhelger. Och, om jag allra sist ska skoja lite på fullaste allvar gillar inte kommunen, som du vet, att fönstren står öppna i den mögelskadade lägenheten på Bergavägen.
Här kan jag därför, som jag skrev till dig i somras, med båda händer på den Heliga skrift försäkra att jag delar kommunens uppfattning helt och hållet i den delen. Eftersom det som du säkert också vet, ett par veckor har varit nedåt tjugo minusgrader i Åkersberga…

Hälsningar
Alf

——–
original/skärmdump
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/12/kf20121209-skd.jpg

.

Annonser

Written by susaeg

10 december, 2012 den 12:41