historien

sådan är den…kafkavärlden

anmälan20130312

Date: Tue, 12 Mar 2013 15:24:26 +0100
Subject: misstänkt förberedelse av brott samt misstänkt dataintrång
From: alfsusaeg@gmail.com
To: polismyndigheten.stockholm@polisen.se; hyresnamndenistockholm@dom.se
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; alftormod.pettersen@facebook.com; anette.mattisson@facebook.com; anna.skarhed@justitiekanslern.se; annicafa@hotmail.com; beatrice.ask@justice.ministry.se; canto_canto@msn.com; carinlindgren266@hotmail.com; carinwj@hotmail.com; claes.trotzig@polisen.se; corruptio1@hotmail.com; daniel.ohman@sr.se; ekotgranskar@sr.se; eva.brunne@svenskakyrkan.se; holly.blonde.5@facebook.com; hyperdialog@gmail.com; ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se; jan.bonander@svenskakyrkan.se; jan.josefsson@svt.se; jan.scherman@tv4.se; justitieombudsmannen@riksdagen.se; kenneth.flood@svenskakyrkan.se; kjell.karlsson@osteraker.se; kjell.pedersson@telia.com; kommunstyrelsen@osteraker.se; lars.modig@polisen.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; lindeberg@aol.com; lotta.groning@expressen.se; lotta_allard@yahoo.com; margaretha.lindgren@live.se; marianne.lundius@dom.se; maria-pia.boethius@etc.se; michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se; mikehighlander@hotmail.com; ove.mollvik@tv4.se; peter@hyway1.com; siv.kaino@osteraker.se; solens@gmail.com; stenbocken62@gmail.com; sven.bergman@svt.se; ulf@tavelmannen.com; ylva.bogegard@sr.se; yrsa.haggstrom@gmail.com; alfsusaeg@gmail.com; susaeg21@hotmail.com

.
till

Polismyndigheten i Stockholms län
och

Hyresnämnden i Stockholm

till förundersökning och åtal
avseende förberedelse av brott, anmäls på nytt kommunledningen i Österåker, med samverkande.

länkar till fjolårets motsvarande anmälan
https://dokubank26.wordpress.com/forberedelse-av-brott/
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/07/polisbekr20120731.jpg

samtidigt anmäls
dataintrång/datasabotage, uppdagat 5 mars 2013,
vilket av allt att döma ska kopplas till dagens anmälan avseende förberedelse av brott.

denna ’kombiskrift’
har upprättats på grund av
– behovet av rättsväsendets akuta ingripande i det här fallet
– fortsatta dataintrång, sabotage och ofredanden på Internet
– Hyresnämndens, enligt Österåkers kommun, deadline 18 mars 2013
och nämndens speciella juridiska roll i sammanhanget.

.
bakgrunden
avseende anmälan om förberedelse av brott, klargjordes vid introduktionen
av websidan Historien, den 23 juni 2012
”Ett sista försök att förklara det oförklarliga görs på den här websidan…
då inget mer kan göras om det aviserade övergreppet verkställs den 1 augusti 2012”
https://dokubank26.wordpress.com/2012/06/23/intro/

.

kortaste väg
till förståelse för anmälningarnas sakfrågor…och allvar…går via innehållet
i skrivelsen från Österåkers kommun den 5 februari 2013
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/02/kk20130205.jpg

påföljande svar till kommunen den 8 februari 2013
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/kommunen-20130205/
och kommunens mening (5 februari 2013):
”Det innebär isåfall att vi blir avhysta”

det vill säga den mening
som döljer den försåtliga och farliga juridiska fälla som måste belysas, avslöjas och avstyras före den 18 mars 2013 kl 14:00, då Hyresnämnden eljest riskerar
att felaktigt ”döma till fastighetsägarens fördel”.
Ett beslut som i så fall omedelbart vinner laga kraft, omedelbart kan verkställas och inte går att överklaga.

före sakframställning
en övergripande resumering
1. idé/förslag 8 februari 2013
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/slutfok20130208.jpg
2. den slutliga lösningen 2012
https://dokubank26.wordpress.com/2012/07/29/den-slutliga/
https://dokubank26.wordpress.com/dsl2012-klipp/
3. den slutliga lösningen 2013…och kyrkans roll
https://dokubank26.wordpress.com/2013/02/27/dsl/

kompletterad 27 februari 2013

teser, bevis, belägg, evidens
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/02/teser.jpg
textspråk, bildspråk, metaforer
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/02/spraket.jpg
utvecklingens följder
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/02/lankar.jpg

.

(HUVUD)SAKEN

arbets(hypo)tesen
är densamma idag som enligt brevet nedan den 29 juli 2012 till kommunikationsforskaren, militärrådgivaren mm doktor Eric Bright.

Eric Bright är en (Facebook)pseudonym som begärt att hans verkliga namn inte ska röjas. Så har lovats och ska så hållas, tills annat gäller.
Då kommunledningen i Österåker och kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher-Sjöman känner dr Bright’s rätta identitet kan, vid behov, kommunen bistå utredningen i den delen (utdrag):

Du vet vad som pågår och låtsas som det regnar. Plågsamt, eftersom du vet att det är fråga om att per avhysning a la Ljusteröövergreppet
http://dokubank12.wordpress.com/2011/10/16/ljusteroovergreppet/
sätta mig på gatan och samtidigt ”lösa ALLA problem i fallet Susaeg”. Detta genom att städa bort alla bevis för förgiftningsprocessen och mögelskadorna på Bergavägen (samma förfarande som på Norrgårdsvägen våren 2002…som du har läst) och komma över all information som jag måste förvara i lägenheten.
Herslows ”uppsägning” av kommunen är grundlöst sken…Men avgörande i den aktuella planen.

https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/07/komstrip.jpg

Uppsägningsskäl existerar inte…eftersom inga skador finns i lägenheten…UTOM mögelskador i duschrummet som fanns vid inflyttningen 2002 och har förgiftat mig i tio år! Inga skador har uppstått på lägenheten pga ”öppna fönster” tack vare min kontinuerliga växelvisa uppvärmning under alla år. Vilket kommunens tjänstemän konstaterade senast vid besöket 9 december i fjol
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/kommunbesok-9-dec/
samma som dåvarande hyresvärd – OCH enhetschefen Kjell Karlsson – konstaterade i smb med den s k obehagliga händelsen 2010 (som senare visade sig vara en utstuderad provokation medliknande syften som det förestående /befarade övergreppet)
http://docubank12.wordpress.com/2010/11/17/infobrev20101117/

originalbrevet i helhet
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/eb20120706/

.
den aktuella analysen
kan på motsvarande sätt hämtas från fjolårets skrivning, då inget i sak förändrats efter den 29 juli 2012 (länkrepris)
https://dokubank26.wordpress.com/2012/07/29/den-slutliga/
nyckelsakfrågor
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-3.jpg

arbets(hypo)tes
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-4.jpg

tillslag, avhysning, städning
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-5.jpg

resultatet
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-6.jpg

”misstaget”
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-7.jpg

huvudsyftet
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-8.jpg

full ärendeinsyn
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-9.jpg

det ’smarta’ upplägget
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-11.jpg

kommunalrådets ansvar
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-14.jpg

pågått sedan 2002
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-15.jpg

varken ”skador”, ”olägenheter” eller ”risker”
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-16.jpg

skäl för uppsägning/avhysning saknas
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-17.jpg

samverkan fastighetsägare/kommun misstänks
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-18.jpg

”egen övergreppsdivision”
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-19.jpg

fjolårets analys
kompletteras av kommunens meddelande den 5 februari 2013
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/kommunen-20130205/

som granskas och kommenteras genom utdragen nedan

.
första utdraget

Jag var idag i hyresnämnden då fastighetsägaren
önskar att vårt hyreskontrakt upphör.
Förhandlingen blev uppskjuten till 18/3 klockan 14:00

”Vårt” hyreskontrakt skriver kommunen, helt korrekt, eftersom saken gäller kommunens hyreskontrakt, avseende lägenheten ifråga på Bergvägen 10, Åkersberga (länkrepris)
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-3.jpg
följden av kommunens virtuosa skrivning är dessvärre att texten kan uppfattas som om undertecknad(Alf Susaeg) har del i kontraktsdelen. Vilket inte är fallet.
Verkligheten är att jag inte har något kontrakt alls avseende lägenheten på Bergavägen. Har aldrig haft och aldrig eftersträvat. Då kommunens brottsanmälda tvångsflytt 2002 till Bergavägen 10 (som redan då kallades ”tillfällig bostad”) visade att även lägenheten på Bergavägen
var mögelskadad och att boendemiljön även där var farlig…
PÅ GRUND AV MIN KRONISKA MÖGELATOPI
[avser den medicinska överkänslighet som uppstått av den mångåriga mögelexpositionen i dåvarande bostad på Norrtullsgatan, Stockholm… orsakad av ett fuskbyggt duschrum, som småningom ledde till Högsta domstolens prejudicerande mögelskademål T4882-95.
Förhållanden (dåvarande) kommunledningen i Österåker var införstådd med redan i mitten av 90-talet]
http://dokubank.files.wordpress.com/2008/12/mogel.jpg

.
boende- och hälsoproblematiken
avseende den mögelsjuka lägenheten på Bergavägen 10
– påtalades hos Österåkers kommun första gång sommaren 2002
– påtalades, enligt diakonen Kenneth Flood, vid ett hundratal möten hos kommunen 2003-2004 (första året med kyrkan som ombud)
– påtalades av kyrkan, vid ett för mig okänt antal tillfällen 2004-2012. Flood meddelade bl a vid ett dokumenterat möte hos kyrkan 2008:
”Inget har hänt på fem år”
– påtalades vid den s k obehagliga händelsen 16 november 2010
http://docubank12.wordpress.com/2010/11/17/infobrev20101117/
– påtalades vid enhetschefen Karlssons hembesök 3 december 2010
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/06/kommunbesok-den-3-december-2010/
– påtalades vid det s k Facebookuppropet november 2011 (organiserat av doktor Bright ovan)
http://dokubank11.files.wordpress.com/2011/12/eb-kommunen20111124-mask.jpg
– påtalades vid handläggaren Siv Kaino’s hembesök 9 december 2011
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/nyckelfragor/kommunbesok-9-dec/
– påtalades i skrivelsen till kommunalrådet Michaela Fletcher-Sjöman 3 september 2012
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/mfs20120903/
– påtalades vid Facebookvännen Jonas Kiran’s påminnelse hos kommunen 26 oktober 2012
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/10/jk-paminn201210262.jpg
– påtalades indirekt i svaret till kommunledningen 8 februari 2013 (länkrepris)
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/kommunen-20130205/

Alla ansträngningar ovan, utan resultat.

.

andra utdraget

Fastighetsägaren anför att du genom att ha fönstret öppet
och ugnen som värmekälla inte sköter bostaden på det sätt
som åligger hyresgästen

Kommunens mästerliga skrivkonst framträder här fullt ut. Trots att alla berörda beslutsfattare hos Österåkers kommun bevisligen vet varför fönster stått öppna och ugnen ibland använts som värmekälla och därmed vet att:

DEN LIVSNÖDVÄNDIGA FRISKLUFTSTILLFÖRSELN
OCH VÄXELVISA UPPVÄRMNINGEN/FUKTUTDRIVNINGEN
PÅ BERGAVÄGEN 10…HAR ORSAKATS AV ÖSTERÅKERS
KOMMUN OCH DESS BEHANDLING AV DTE HÄR FALLET
SEDAN SLUTAT AV 90-TALET.
https://dokubank26.wordpress.com/2013/02/27/dsl/
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/06/kommunbesok-den-3-december-2010/
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/kk-20101206-fok4.jpg

I själva verket är kommunens skrivning, enligt andra utdraget, så till den grad infernalisk att ANSVARET för det av kommunen under TIO ÅR PÅTVINGADE hälsovådliga boendet på Bergavägen 10
automattolkas som ”flyttat och numera boende hos Alf Susaeg”.
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-19.jpg
https://dokubank26.wordpress.com/12000-dagar/

.
tredje utdraget

Har du någon idé om vad vi gemensamt kan göra
för att du inte ska ha ugnen igång och fönstret öppet

Hoppades på, i svaret till kommunen den 8 februari
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/kommunen-20130205/
att skrivningen ”vad vi gemensamt kan göra” var en seriös ansats hos kommunen att komma till ett anständigt avslut. Att kommunen ändrat attityd, att kommunledningens syfte nu var gott och skrivningen ett försök att genom ömsesidigt goda viljor och goda avsikter avsluta detta för utomstående ”ofattbara” problemkomplex.
Det var uppenbarligen inte kommunens syfte.
Istället kvarstår, som vanligt, frågan om vad kommunens ansats, syfte och idé var och är…denna gång?

fjärde utdraget

Jag är rädd för att hyresnämnden
dömer till fastighetsägarens fördel

Kommentaren här är med nödvändighet spekulativ då endast enhetschefen Karlsson vet på vad hans personliga rädsla grundas.
Men…har i verkligheten Kjell Karlsson hos Hyresnämnden förmedlat sina iakttagelser från egna upprepade hembesök på Bergavägen 2010-2011 och…då saken i grunden är så allvarlig…till stöd för egna iakttagelser åberopat uppgifter från andra personer som Karlsson bevisligen vet har besökt Bergavägen, exempelvis diakonen
Kenneth Flood(2003-2008), observatörerna
Erica Wallberg(2004-2007)
Inge Johansson(2009)
Ove Mollvik(2009) och
Kjell Pederson(2009-2010) samt dåvarande hyresvärden
Fredrik Nilsson(2010) och inte minst Kjell Karlssons underställde
Siv Kaino(2011)
har Hyresnämnden redan lämnat fastighetsägarens uppsägning av kommunen utan avseende, och avskrivit målet.
Eftersom alla som besökt den mögelsjuka lägenheten på Bergavägen, inklusive Kjell Karlsson, i så fall
samstämmigt och på heder och samvete
har intygat att INGA som helst skador eller
olägenheter har uppstått som följd av den
nödvändiga friskluftstillförseln och växelvisa
uppvärmningen på Bergavägen 10,
sedan hösten 2002!
Men, så är det inte.
”Förhandlingen blev uppskjuten till 18/3 klockan 14:00”
skriver kommunen den 5 februari 2013.

Hyresnämnden hade således, enligt Österåkers kommun,
INTE avskrivit målet den 5 februari 2013.
Hur det kommer sig kan sannolikt endast kommunledningen
i Österåker och/eller enhetschefen Kjell Karlsson, förklara.

femte utdraget

Det innebär isåfall att vi blir avhysta

Femte utdraget utgör kontentan av befarade/rubricerade förberedelse av brott. Eftersom fastighetsägaren omöjligen kan veta något om den aktuella lägenhetens tidigare skötsel, eller aktuella status, då inget som helst underlag i sak presenterats som styrker fastighetsägarens yrkanden i Hyresnämnden. Fastighetsägarens talan ska därför ogillas.
Polis och åklagare har dock andra uppgifter, exempelvis utredning om (brottsligt) samarbete mellan kommun och fastighetsägare förekommit och förekommer i det här fallet.
Givet att kommunens uppgift ”förhandlingen blev uppskjuten till 18/3” är korrekt kan även det faktum att Hyresnämnden inte har avskrivit målet brottsmisstänkas i sig, och finns här ett flertal teser, exempelvis
a) Fastighetsägaren har avsiktligt vilselett alla i målet berörda
b) kommunen har samarbetat med fastighetsägaren (och gemensamt med denne avsiktligt vilselett Hyresnämnden) då fastighetsägare och kommun har objektivt samma intresse av en ”avhysningslösning i fallet Susaeg”. Beroende på att
– Fastighetsägaren vill ”komma åt” kommunens lägenhet (där jag bott sedan 2002) eftersom fastighetsägaren enligt uppgift håller på att sälja sitt mögelsjuka hus till sina hyresgäster…för att ombildas till (mögelsjuka) bostadsrätter…
– Kommunen vill för sin del som det måste uppfattas idag ”till varje pris komma undan ansvaret för alla brott och förbrytelser genom åren i fallet Susaeg”…och skulle därför en ”avhysningslösning i fallet Susaeg” bokstavligen komma som en skänk från ovan
http://dokubank26.wordpress.com/2013/02/27/dsl/
c) Hyresnämnden medverkar i det brottsmisstänkta upplägget. Vilket ingen gärna vill tro. Samtidigt som det inte kan bortses från att, enligt kommunen, målet ”lever”. Vilket det enligt analysen INTE skulle göra givet att nämnden (som den i nuläget borde/torde ha gjort) infordrat och granskat fastighetsägarens förment uppsägningsgrundande underlag.

Underlag fastighetsägaren omöjligen kunnat leverera, då inget sådant underlag eller några som helst konkreta bevis, belägg eller evidens i den delen existerar, i verkligheten.
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/02/teser.jpg
Under den logiken borde, som sagt, målet redan vara avskrivet.
Vilket det INTE är, enligt kommunens uppgift 5 februari 2013.
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/02/kk20130205.jpg

.
slutsats/sammanfattning
En uppsägning och avhysning av Österåkers kommun på de felaktiga grunder fastighetsägaren åberopar hos Hyresnämnden, är objektivt katastrofal.
Inte katastrofal för fastighetsägaren.
Inte heller katastrofal för kommunen då felaktig uppsägning och avhysning av kommunen innebär raka motsatsen, för kommunen.
Allt objektivt katastrofalt gäller ENDAST undertecknad Alf Susaeg.
Då analysen visar att vid olaga avhysning av Österåkers kommun
”…följer Alf Susaeg obönhörligen med, på köpet”

.
Grundlös uppsägning och olaglig avhysning
av Österåkers kommun ses med andra ord som en ”skänk från ovan” hos Österåkers kommun och som ”ren välsignelse” hos alla samverkande
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-6.jpg
Vilket förklarar orsak&verkan bakom dagens anmälan om fortsatt misstänkt förberedelse av brott, förklarar kommunens handläggning av ”avhysningsfrågan” sedan 2010 och även förklarar kommunens upprepat brottsanmälda handläggning av det här fallet, sedan slutet av 90-talet
sammanfattning
formulerades redan i skrivelsen till enhetschefen Kjell Karlsson, Österåkers kommun, den 6 december 2010
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/kk-20101206-fok4.jpg
http://dokubank9.wordpress.com/2010/12/06/kommunbesok-den-3-december-2010/

.

DATAINTRÅNGET

Rubricerade dataintrång inträffade under eftermiddagen den 5 mars 2013. Datorn hade vid tillfället varit ’obemannad’ några timmar och upptäcktes vid hemkomsten vid 1815-tiden att datorn utsatts för intrång/sabotage och viljestyrd påverkan i ngn form. Viljestyrd då olika tecken som uteslöt slump kunde noteras.
Datorn hade/har manipulerats via Windows DOS-plattform där en uppstartsloop skapats som inte går att komma förbi utan specialutrustning och/eller specialkompetens.
Vidden av intrånget stod omedelbart klar liksom det enda/bästa i dåläget; att gå ut i den friska luften, igen.
På väg ned med hissen mötte på entréplanet grannen Kjell Jonsson med sambo och berättade jag kort för dem vad som hänt.
Allt utan höjda ögonbryn från deras sida, efter allt de på Internet sett, läst och förstått av vad som pågått och pågår i det här fallet.
Istället för frisk luft blev att jag följde de datakunniga grannarna till deras lägenhet (tredje våningen) där jag bad dem se efter om mina WordPressbloggar fanns kvar, då jag i andanom även såg mina websidor saboterade. Bad därför Mona (Kjells sambo) att via Google söka och om möjligt koppla upp ”dokubank26”. Vilket lyckades.
Noterade att klockan då var 19:02 och kunde en suck av lättnad dras.I alla fall i den delen (exempel tidigare intrång/sabotage)
https://dokubank26.wordpress.com/websidor/
https://dokubank26.wordpress.com/2012/10/15/harddisken/
Då grannarna skulle laga mat bestämdes att jag skulle återkomma om ett par timmar, och skulle de under tiden se hur jag skulle komma ur isoleringen och avskärmningen från nätet.
Med oåtkomliga konton på Google, WordPress och Facebook, utan vare sig pengar eller telefon stod allvaret klart, skulle Kjell se till att jag kom ut på nätet och bad mig ringa på vid 21-tiden igen, så att vi kunde gå igenom det hela.
På väg upp igen, strax efter kl 21, mötte jag Mona (på tredje våningsplanet) som då verkade besvärad, närmast avvisande, när våra samtal vid 19-tiden fördes på tal. Och då hon just då var i samtal även med andra personer, bestämdes att jag skulle höra av mig igen.
Kvart i tolv (23:45) ringde jag på hos paret Jonsson/Ekekrantz igen och bad dem följa mig till min lägenhet för att med egna ögon se vad som hänt, och hur jag ”hade det”.
Hajade till då båda samtidigt tvekade och verkade ’sakna lust’ att följa med. Påminde om situationens allvar, varpå de följde med till min lägenhet, fick se kyrkans gamla dator och däri pågående DOS-loop. Diskuterade de inbördes under besöket och kom till löftet ”…vi fixar en dator i morgon så du kommer ut på nätet”.
Med ”i morgon” avsågs då onsdag 6 mars 2013.
Efter rekapitulering av summa aktuella problem med tidspress, kommunens aviserade deadline(18 mars) och allt arbete för att återställa intrångsskadorna, frågade jag om jag kunde lita på deras löften, att de skulle höra av sig som sagts etc…kom jakande svar från dem båda och skildes vi vid hissen klockan 00:12, onsdag den 6 mars 2013.
Grannparet Jonsson&Ekekrantz har därefter inte hörts av.

bortsett från dagens brottsanmälan
och att inflytande saknas avseende Hyresnämndens förhandlingar, tar jag mig frihet att i egenskap av enda objektivt drabbad av felaktiga eller brottsliga förfaranden i den processen, yrka att Hyresnämnden ålägger fastighetsägaren att genom objektiv utredning visa att den yrkade uppsägningen av Österåkers kommun vilar på laga grund.
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/03/dsl2012-11.jpg

kompletteringar
av den här skriften kan komma att krävas på grund av av den tidspress och övriga handikapp som bl a ovannämnda dataintrång 5 mars föranlett.
De radbrytnings- och formateringsfel som finns i det här dokumenet måste därför ”gå med på köpet”..;/

Med vänlig hälsning
Alf Susaeg

Annonser

Written by susaeg

22 mars, 2013 den 16:20