historien

sådan är den…kafkavärlden

ombudet

större bild…klicka bild

storbilden Uttröttningsmetoden  i helhet; 2,1×4,2 meter skala 1:1
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/11/umk12.jpg

(normal uppladdningstid 5-10 sek…vid störningar klicka här)
http://murslav.blogspot.com/2010/07/uppladdningsstorningar.html

codex ethicus…klicka bild

om någon eller något kan betecknas som nyckelfunktion
i utvecklingen av det här målet är det – bortsett från Jacob Wallenberg – diakonen Kenneth Flood.
Samtidigt är frågan hur anställda hos Svenska kyrkan fått avgörande inflytande över ett för hundratusentals mögelhusdrabbade svenskar prejudicerande rättsfall, i Sveriges Högsta domstol.
ledtråd#1…klicka länk
ledtråd#2…klicka bild

nyckeldokumentation 

bildspelen(första fem poster) bäst sedda
i helskärm (högerklicka > klicka)


resume 2003-2008

möte 3 november 2004

möte 28 april 2008

möte 17 juni 2008

möte 19 juni 2008

kommunskrivelsen 2004

fullmakten 2004

ombudsinstruktionen 2005

första avhoppet 2004

andra avhoppet 2008

tredje avhoppet 2010

fjärde avhoppet 2010

kenneth floods utlåtanden
(exempel)

2004-06-22
”Jag har aldrig sett eller hört nån som
kämpat som du”

2004-08-20
”Jag har förstått under vägen att dom
har ingen som helst tanke på att rätta
till det hela”
Med ”dom” avsågs kommunledningen hos
Österåkers kommun.

2004-10-07
”Från slutet av september i fjol har jag
som befullmäktigat 
ombud fört Alf
Susaegs talan hos Österåkers kommun…
men 
fortfarande har ingen av de tre
akuta huvudfrågorna fått 
någon lösning…
den destruktiva utvecklingen
av Alf Susaegs 
fall måste brytas…”

2007-11-28
”Han kommer inte att tro mig om jag
berättar hur du har behandlats”
Med ”han” avsågs Floods nytillträdde chef;
kyrkoherde Jan Bonander

2008-06-19
”Inget har förändrats under dom här
fem åren”

Annonser

Written by susaeg

1 november, 2012 den 15:51