historien

sådan är den…kafkavärlden

kap17

5D-intro2

VAD är detta?

för det första ett utkast
för det andra ett försök att beskriva det s k obeskrivliga
för det tredje en algoritm

det första behöver inte förklaras
det andra förklaras av det tredje
(klicka texten nedan)

”algoritm
det absolut viktigaste ordet
i vårt samhälle idag”

En av George Orwell’s välkända sentenser lyder

speak106-2

Modifieringen nedan framhåller dock budskapets kärna;
nödvändigheten av att tala sanning – i allmänhet
och ”in times of universal deceit” i synnerhet.

Speaking the truth in times of
universal deceit, is a NECESSARY act

.

4D och 5D-concepten bygger på
1. den modifierade Orwellsentensen ovan
2. den mänskliga böjelsen för att ljuga, luras, bluffa och bedra
3. som följd av #2 det lika mänskliga behovet av att med SÄKERHET
veta om någon ska kallas…och behandlas som… lögnare.

Skälet för #3 är naturligtvis det oetiska (och farliga) att utan belägg utpeka någon som lögnare. Eftersom det  på gränsen mellan sanning och lögn bokstavligen kan uppstå ”revolution”.

4D-conceptets materiella grund är
• ingen och inget kan vara och icke vara SAMTIDIGT (om vi kan
bortse från kvantfysikaliska experiment på elementarpartikelnivå)
• under mörker och tystnad råder per definition Mörker och Tystnad. Men, hur mörkt och tyst det än tycks vara är det (nästan) aldrig helt mörkt och tyst.

Begrepet evidens och en av 4D-conceptets standardalgoritmer beskrivs
i översikten nedan. Klicka bild…

spekulera98

algoritmer används

som metodiska och exakta beskrivningar av hur man löser problem.
Algoritmer och program kan sägas vara två sidor av samma mynt. Skillnaden är att algoritmer kan beskrivas oberoende av programspråk. En algoritm som någon hittar på idag kan därför vara lika aktuell och användbar långt efter att den sista Javaprogrammeraren loggat ut.

en algoritm är alltså
en stegvis procedur av väldefinerade exekverbara instruktioner avsedda att utföra en uppgift eller lösa ett problem. Ofta med krav att proceduren ska ha ett slut. Ett program däremot går ut på att beskriva algoritmer så att de kan exekveras av maskiner och (enkelt) förstås av människor.
Det finns många algoritmer för att lösa ett givet problem, där varje algoritm i en sådan problemlösningsskara kan ha olika egenskaper. Målet är dock alltid detsamma; att konstruera algoritmer som är korrekta, enkla och effektiva.

digitala algoritmer
är världens mest jämlika fenomen. Eftersom båda ‘kön’…ettor och nollor…är absolut jämställda.  Påkommet och sagt på både skämt och allvar då metaforen fokuserar så mycket man kommer på…när man tänker efter före.

är 4D-conceptet svårbegripligt
är dess dolda spegling; 5D-procesen, ofattbar. Trots att både 4D och
5D är lika självklara som allt obegripligt, som förklarats.
5D-processen är dock omöjlig att förstå före avkodning och…före förklaring om VAD som ”…icke är vad det synes vara”

Begreppen algoritm, 4D och deras inbördes förhållanden förklaras nedan (repris textlänken ovan)

algo170

upptakten till 4D-conceptet 
framgår av introduktionen och är 4D intimt förbunden med
sin ‘spegel’ eller ‘skugga’ (5D) och kan båda, utan överdrift,
både var för sig och tillsammans kallas

evidensbaserade sjätte sinnen

4D  kallas tills vidare processens ”öppna” del och 5D dess ”slutna”.

sexsinnen260

4D-text125

5D kan dessutom
bevisligen och ”per evidens”…vara livräddande. I vissa fall och
under dito speciella omständigheter. Mer kommer i den delen…

5d-170

4D och 5D handlar om
att lösa problem. Svåra problem i allmänhet och
problem där ‘extern vilja’ att göra rätt saknas…i synnerhet.
Allt kopplat till den mänskliga viljans makt och
”den normalfördelade viljans högerkant”.

vilja134

men…igen…

vadar680x210-2

kan man kalla det som bildsatts
och skrivits ovan Ingress, kan man kalla resten Resten…

I själva verket är problematiken kring artikelns övergripande tema
(mer nedan) lika allmänt väl bekant som svår att avhandla.
Lägger man därtill de speciella 4D och 5D-concepten finns i skrivande stund varken bilder eller texter till att fullt ut förklara det Hela.
”Resten” nedan får därför vikariera tills vidare..:/

problem-krav-lösning1200

mänskliga
problemlösningsprocesser

har förmodligen i alla tider följt samma förlopp som i den gamla modellen och bildspelet nedan (klicka bild)

prob210

samma förlopp
som 4D- och 5D-concepten följer…bortsett från de speciella
rutiner som krävs för att dessa hjälpmedel ska fungera i praktiken.
Exempelvis ”5D-ingången” och de olika ‘speglingsfunktioner’ som
av allt att döma är unika i sitt slag, idag.

spegl210

övriga förlopp
är som sagt i huvudsak samma som ”de gamla”…

problemet210-2

analys210-2

synt201

atgard210

pob170

en del (av problemet)

en (del)lösning

5D-stor-1286x2222

tre källtyper

info1

A. öppen, publicerad, allmänt tillgänglig information
Behöver inte särskilt kommenteras. Bara klicka exempel nedan

howfake680

sap291

vissa152

sap188

face20130421

mer kommer under punkt ”A”…

info2

B. dator’intern’ information
motsvarande ”info förvarad på egen dator”…vanligen
kallad ”den här datorn”
Information av helt/delvis privat karaktär som i visst läge inte kan offentliggöras/publiceras (exvis på på Internet).
Exempelvis pågående utredningar och analyser a la 4D…
närmare förklaring(ar) här
http://dokubank3.wordpress.com/dddd/
ytterligare (4D)bakgrund här
http://dokubank12.wordpress.com/2011/08/16/4d/

info3

C. dator’extern’ information
motsvarande information och informationshantering som gestaltas i startbilden/animationen ovan och texter&bilder…till ”ungefär hit”.

Allt som för övrigt i skrivande stund…13 maj 2013…kan offentliggöras avseende ”4D/5D-kombinatet” visas i översikten dellösning ovan (repris…större bild klicka)

5D-stor-1286x2222

och översikten nedan avseende ansträngning
som funktion av ”andel 5D-arbete” och metodval
som funktion av ”grad av fara”.

hemlighetsmakeriet…för tillfället…kommer av att ”Någon” genom
grova brott berett sig (realtids)tillträde till ”denna dator”.
vem denna Någon är…och varför denna dator är så intressant
för samma Någon…förklaras strax (i ”närtid”)…automatiskt och
”av sig självt”…

5D-diagram680

sidan har nu ‘avlösts’
genom att lösenordsskyddet (från 17 april 2013) avlyfts.
Sidans innehåll är således offentligt från och med idag;
2013-05-13/Alf Susaeg

forts80

.

Annonser

Written by susaeg

17 april, 2013 den 18:02