historien

sådan är den…kafkavärlden

kap16

tiden680x440

..UTKAST

tid är lika fundamental

för tillvaron som svår att beskriva.
Förmodligen därför tidens natur har engagerat
människor i alla tider.

de flesta är överens om
att kalla händelser som inträffat före nuet (det innevarande ögonblicket) förflutna eller dåtida, och de som inträffar efter nuet, kommande eller framtida.
Samtidigt har relativitetsteorin visat att något som befinner sig i framtiden för en person kan befinna sig i det förflutna för en annan.

att begreppet tid är svårt att begripa
är därför lätt att förstå. Samtidigt som allt står klart, bara man tror på kvantfysik, Einstein, kvarkar, strängar, den mörka materia (som sägs hålla ihop det Stora hela) och allt smått&gott som hålls i det minsta Lilla. Och då tidssnurren därmed är total (iaf i den här artikeln) står klart varför fenomenet tid hela tiden engagerat människor…i alla tider. Exempelvis i den gamla artikeln nedan. Klicka bild…

konsten242

de tidsrelaterade fenomen

som avhandlas i den här artikeln är dessbättre enkla att förstå (om man vill).  Och för att förhindra begreppet ”ofattbart” att sabotera det hela, har tidsspannet för den här artikeln/saken delats i forntid och nutid.

forntid
en tid med många synonymer. Exempelvis ”gamla dagar”…”forna dagar” och ”biblisk tid” (inbegripet Gamla testamentet).
Den tid som började 1000 år före Jesu födelse och sträcker sig drygt 3000 år bakåt från vår nutid (klicka bild)

tidsaxel

nutid
är minst lika luddigt som begreppet forntid, men menas här ”skrivande stund”, ”dagens datum” och liknande. Plus/minus en generation.
Och påstöttes i skrivande stund patrull, igen:

”Vadå generation? Vilken sort?”
Så…som passersedel i den försåtliga checkpointen definieras här nutid som EXAKT:
Gällande centraleuropeisk tid (jfr synkroniserad datorklocka) hela tiden löpande plus/minus EXAKT 20 år.
Så, klart svårt är att enbart försöka prata om tid..;|

men nu

allvarligt frågat varför allt detta om något som sträcker sig bara 30 år bakåt i tiden. Som började med byggfusk 1980 fortsatte med omfattande mögelskador 1989 och inledande rättssaker 1990. Huvudförhandling i Högsta domstolen tolv år senare, med inbrott i bostaden och stulna domstolsbevis samma år (2002).
Det vill säga den ännu inte klarkokade heta SOPPA…som
så många svenska makthavare hela tiden cirkulerar kring…
som det vore (het)GRÖT!?

Svaret är att det i skrivande stund lever beslutsfattare och delansvariga för utvecklingen ovan som (ordagrant ur ärendedokumentationen) har hävdat:

”Mögel är inte minsta farligt. Tvärtom!
Får mig ofta en bricka Gorgonzola, Roquefort och Camembert med något gott vin till och mår utmärkt!
Kan jag vittna om i domstol, om det behövs!”

problemet är

att den skojfriska makthavaren ovan
talade i egen sak
och mycket väl visste…och vet…skillnaden mellan mögel
i ostar och mögel i bostäder.

Vilket omvittnades redan 1899 i den svenska läkarboken
Helsovård för hemmet 
som i sin tur hänvisar till över tvåtusen år gamla kunskaper
om hälsofaran med mögel i bostäder:

”I forna dagar var man så rädd
för alla slag af mögel inomhus
så att en möglig bostad betraktades
som en alldeles obeboelig till
dess den blef fullständigt rensad.

Ett hus med mögliga väggar
sades vara besatt med spetälska
och om de mögliga fläckarna
åter infunno sig sedan de en
gång voro borttagne blef huset
nedrifvet eller övergifvet”

.

forna680

mer om mögel…klicka bilder

sjjh1996

har som vanligt på allvar skojat med orden
och ska på samma allvar försöka resumera

forntid170-17%

se ovan

nutid170-62%

se ovan

fjarrtid170-26%

en mycket elastisk sorts tid som överlappar
både forntid och närtid (ibland även nuet, nutid
och framtid) men i vedertaget språkbruk vanligen
med tyngdpunkt ngn/ngra generationer bakåt…
räknat från nuet

nartid170-35%

den tidsbastard som kan överlappa både fjärrtid,
nutid och framtid, men i den här kontexten främst
räknas som något som någorlunda nyligen hänt
eller någorlunda strax väntas hända.
Allt åt båda håll inom (kanske) dagar, veckor,
månader till (enstaka) år.

forts120

Annonser

Written by susaeg

17 april, 2013 den 17:59