historien

sådan är den…kafkavärlden

förberedelse av brott

Date: Tue, 31 Jul 2012 14:48:26 +0200
Subject: Misstanke om förberedelse av brott (kopia)
From: alfsusaeg@gmail.com
To: polismyndigheten.stockholm@polisen.se
CC: ake.bonnier@svenskakyrkan.se; anders.anttonen@gmail.com; anna.skarhed@justitiekanslern.se; annicafa@hotmail.com; beatrice.ask@justice.ministry.se; carinlindgren266@hotmail.com; corruptio1@hotmail.com; dollsandangels@live.se; ekotgranskar@sr.se; fredrik.sperling@sverigesradio.se; he@fhhlaw.se; hyperdialog@gmail.com; info@fhhlaw.se; ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se; jan.bonander@svenskakyrkan.se; jan.dellestrand@facebook.com; jan.josefsson@svt.se; justitieombudsmannen@riksdagen.se; kaj.kullberg01@gmail.com; kapitalman@gmail.com; kenneth.flood@svenskakyrkan.se; kjell.karlsson@osteraker.se; kjell.pedersson@telia.com; lars.modig@polisen.se; lennart.lundquist@svet.lu.se; lotta_allard@yahoo.com; marianne.lundius@dom.se; maria-pia.boethius@etc.se; martin.liby.alonso@dn.se; mats@sederholm.nu; mattias.konneback@home.se; michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se; mikehighlander@hotmail.com; ove.mollvik@tv4.se; peter@hyway1.com; siv.kaino@osteraker.se; solens@gmail.com; stenbocken62@gmail.com; torbjornsassersson@facebook.com; trafikaren@hotmail.com; ulf@tavelmannen.com; ylva.bogegard@sr.se; susaeg21@hotmail.com; alfsusaeg@gmail.com

till
Polismyndigheten i Stockholms län
 
 
Justitieminister Beatrice Ask
meddelar enl Ekot Sveriges radio den 2 februari 2011:
”Viktigt att komma åt personer
som tänkt ut och planerat brott”
http://dokubank12.wordpress.com/2011/02/02/hardare-tag/
 
Av bl a detta skäl anmäls här till utredning och åtal misstanke
om förberedelse av brott enligt nedan:
Allt väsentligt i aktuella sakfrågor resumeras på websidan
den slutliga lösningen, upprättad 23 juni 2012
https://dokubank26.wordpress.com/2012/07/29/den-slutliga/
samt analyseras senaste huvuddrag i gårdagens mailväxlingar:
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/eb20120730/
 

primärt berörda:
Michaela Fletcher-Sjöman
ordförande kommunstyrelsen i Österåker
michaela.fletcher.sjoman@osteraker.se
Ingela Gardner-Sundström
ordförande kommunfullmäktige i Österåker
ingela.gardner.sundstrom@osteraker.se
Karin Proos
kommundirektör i Österåkers
karin.proos@osteraker.se
Helena Eriksson
advokat
Flood Herslow Holme Advokatbyrå
 Kjell Karlsson
enhetschef, Österåker
socialnamnden@osteraker.se
Siv Kaino
handläggare, Österåker
siv.kaino@osteraker.se
Jan Bonander
kyrkoherde, Österåker
jan.bonander@svenskakyrkan.se
 
 
 
Kommunstyre 31 juli 2012
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/07/kommunstyre20120731.jpg
 
Österåker sorterar under Roslagens polismästardistrikt
och är i det distriktet en av polisnämndens ledamöter Michaela Fletcher-Sjöman
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/07/roslpmd20120731.jpg
Vilket riskerar uppkomst av jäv, om saken handläggs hos denna polismyndighet
 
Därför yrkas att detta ärende utreds hos annat PMD inom Stockholms län.

Ett andra skäl
för detta yrkande är att roslags-/täbypolisen ännu inte åtgärdat…eller ens bekräftat mottagandet av…begäran om akutingripande den 17 april 2012
http://dokubank12.files.wordpress.com/2012/04/polis20120417-skd.jpg
(webkopia m klickbara länkar)
http://dokubank12.wordpress.com/2012/04/17/akut/
Vilket i sig motiverar (brotts)utredning avseende polisjuristen Lars Modigs sätt att utöva tjänst.
 
Ett tredje skäl är Täbypolisens tidigare förbisedda rättsutredningar (exempel)
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/07/tabypolisen.jpg
(källadress med klickbara länkar)
http://dokubank11.wordpress.com/ericbright/skrivelser/eb-20111208-hjalpaktionen-2/
 
Med vänlig hälsning
Alf Susaeg
 
 
 
 
Annonser

Written by susaeg

31 juli, 2012 den 22:06