historien

sådan är den…kafkavärlden

dsl

DSL-440-4

..ÖVERSIKT/UTKAST                         bildbakgrund…klicka bild

alla insatta vet

att den här trettioåriga övergreppsprocessen
avslutas i samma stund som kyrkans handläggare
berättar för omvärlden vad som hänt.

Framför allt berättar vad som inte hänt sedan kyrkan hösten
2003 som befullmäktigat ombud började föra min talan hos
Österåkers kommun…klicka bild

ombud80

Det bildspelskonverterade mötet nedan hos kyrkan 3 november 2004
är ett nyckeldokument som i huvudsak förklarar utvecklingen.
klicka bild eller länk…
https://dokubank26.wordpress.com/2013/01/07/upptakt/

fan111-2

för att stoppa det hela

räcker att kyrkan öppet berättar vad diakonen Kenneth Flood har
förstått under vägen. Och skulle till och med räcka att berätta vad Flood hade förstått redan den 20 augusti 2004, efter (redan då) ett hundratal resultatlösa ombudsmöten hos kommunen.

kf1

Med ”dom” avsåg Flood Österåkers dåvarande kommunledning
med Ingela Gardner-Sundström som kommunstyrelsens ordförande.
Och var det, enligt Flood, i huvudsak Ingela Gardner personligen som skötte kommunens talan vid kyrkans ombudsförhandlingar.

Kenneth Flood kan förhindra
fortsatta övergrepp

genom att helt enkelt trotsa de Ljusskyggas munkavlar och yppandeförbud och öppet berätta vad han, den 28 november 2007, menade med meningen:

KFplusJB-111

”Han” syftade här på Floods då nytillträdde chef,
kyrkoherden Jan Bonander

bäst är förstås

att Kenneth Flood berättar om innehållen i samtalen med Ingela Gardner, enligt Floods kryptiska meddelande den 27 juni 2012

KFplusIGS-111

https://dokubank26.wordpress.com/2012/12/28/fortifikation-forsta-delen/

problemet är

att kyrkans tjänare inte får tala öppet om det här fallet. Och får
därför alla förbisedda påminnelser tala för sig själva, tillsvidare
https://dokubank26.wordpress.com/2012/12/27/darfor-tiger/

men…
VARFÖR tiger kyrkan?

kyrk170-4

talesmannen för nätverket
Klarspråkare; Kjell Pederson

kontaktade 2009 ansvarig biskop Eva Brunne
angående kyrkans handläggning av
”de tre kroniskt akuta huvudsakfrågorna”

1. de av kommunens tjänstemän, vid inbrott i bostaden,
stulna bevisen i Högsta domstolens mål T4882-95

kyrkans formulering; ”…omhändertagna ägodelar som enligt pågående rätts- och ansvarsutredningar inbegriper för dessa utredningar avgörande bevismaterial” 

2. kommunens brottsanmälda utsvältnings- och utpressningsprocesser

3. kommunens då redan SJU år påtvingade ”tillfälliga” boende i den mögelsjuka lägenheten på Bergavägen 10, Åkersberga,

I början av 2010 var Pedersons analys klar och skriver den 26 januari
till Yrsa Häggström (utgivare av nättidningen Bakom kulisserna) bl a:

”…dessutom är det så att
kyrkan får pengar av
 kommunen
för att bedriva hjälpverksamhet
 därför vågar inte Flood
berätta vad kommunen
 har för
agenda, för att svälta ihjäl Alf”

https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/02/ut2-fok.jpg
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/01/kp-analysen.jpg

kf2004-2

http://dokubank.files.wordpress.com/2008/12/mogel.jpg

och är det dessutom så att

lagen195

som ärkebiskop Wejryd offentligt och uttryckligt slog fast
i samband med den s k begravningsskandalen. En bra påminnelse även här då det kyrkans handläggare sysslade med i det här fallet redan på den tiden kallades

tro150-2

vilket ses som ett av den svenska brottsbalkens mest straffvärda brott. Upp till 6 (sex) års fängelse i grova fall.
Med tio års påföljdspreskription. Klicka bilden…eller länken nedan
http://geasus.wordpress.com/lagen/

därför inte långsökt att tro
att den svenska lagstiftarens stränga syn på trolöshet och motsvarande brott härrör ända från den Nionde och sista kretsen i Dantes Helvetestratt. Den plats som, med medeltidens syn, var enda rätta slutförvaring av ”förrädare, trolösa och illojala”
http://dokubank.files.wordpress.com/2009/04/helvetestratten1368-3.jpg

.

BAKGRUND
tre delar

bak11

(1) skrivelse 17 april 2012 till Lars Modig
Polismyndigheten i Stockholm, med begäran om polisens
akuta ingripande

http://dokubank12.wordpress.com/2012/04/17/akut/

bak2

(2) brev till rådman Carin Wiklund-Jörgensen 17 augusti 2012

https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/cwj20120817-20/

bak33

(3) resumerande påminnelse hos kyrkan 17 december 2012

https://dokubank26.wordpress.com/2012/12/27/darfor-tiger/
https://dokubank26.wordpress.com/2012/12/28/fortifikation-forsta-delen/

tre delar som var för sig och tillsammans fokuserar
den Österåkerska behandlingen av det här fallet.

.

första delen(1)
visar ansträngningar genom åren för att få till stånd nödvändig(a) rättsutredning(ar). Hittills utan resultat.
Samtidigt som det fulla allvaret om och kring huvudsakfrågan;
de stulna domstolsbevisen står klart.

stuln75-2

.

andra delen(2)
visar verkligheten bakom det oupphörliga grova och skadebringande förtalet av min person, med favorittillmälen som ”rättshaverist”, ”psyksjuk” och ”konspirationsfanatisk”.
Brevet visar, som exempel, att jag visat rådmannen Carin Wiklund-Jörgensen såväl förtroende som respekt, avseende hennes handläggning och domslut i Stockholms tingsrätt.
Hade tingsrättens dom i mål T9-437-92  lämnats ifred hade…som exempel…det här dokumentet aldrig kommit till stånd…klicka bild

fotal75

.

tredje delen(3)
visar att det fortfarande är möjligt att komma tillrätta med det hela.
Allt som behövs är att kyrkans väl insatta handläggare tar bladen från munnen. Och…som sagt…
”minsta pust kan räcka…”

card80

teser, belägg och evidens

begreppet tes (från grekiska thesis) är vanligen ett påstående som behöver försvaras eller bevisas, där en formulerad tes samtidigt skapar sin motsats(antites) och leder resultatet/analysen (tes kontra antites)
till slutsatsen/syntesen ifråga.

begreppen bevis, belägg och evidens är mer komplexa, såväl inbördes som var för sig, men förklaras i huvudsak av citatet nedan (klicka bild)

eb440

språket

på den här bloggruppen har utvecklats med åren. Räknat från hösten 1997 då gruppens första websida OrdetKontraSaken såg Nätets ljus.
Därefter har textspråk, bildspråk, allvar och skämt förekommit i de flesta former. Allt och endast för att avstyra den alltjämt pågående övergreppsprocessen.

Problemet här är att man i Sverige i ffa rättsfrågor
får extra stryk om man visar extra tålamod och extra uthållighet.
Med andra ord en sed på tvärs mot den sentens optimister brukar luta mot, när det på allvar lutar emot:

”Ingenting är omöjligt.
Det omöjliga tar bara lite längre tid”

.
Vad sedan genetiskt handikappade optimister (som inte vet hur man ger upp) lutar mot är oklart. Men kan i grava fall förekomma texter, bilder, symboler och metaforer i både saliga och osaliga blandningar av skämt och allvar…exempel

https://dokubank26.wordpress.com/12000-dagar/
http://dokubank3.wordpress.com/2012/05/06/motgiftet-2/

Och då bildspråk med åren blivit så centralt i den här processen kan ett utdrag ur bakgrunden i även den delen vara befogat
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/02/bilden1894.jpg

Liksom en påminnelse om den yttersta drivkraften hos allt levande
http://dokubank7.wordpress.com/2012/06/05/never/

ursäkter

att säga ”tack” för det goda man får och ”förlåt” för de
fel man begår är lätt. Bara att göra, så fort det behövs.

Men, med allt som rör människan är smaken som baken och har
allt för många allt för svårt för både tack och förlåt…tycker jag.
Och som ”obortpratbara belägg”‘  för hur fort&lätt det går att be
om ursäkt (till och med där det inte behövs;)

…ber jag utan förbehåll om ursäkt för den här
framställningen, eftersom den blev som den blev och
bara rymmer en del av allt som är fel.

Ursäktar samtidigt alla ”förbannade länkar”…med alla diton till
diton. Alla lika störande för läsrytmen som ofrånkomliga som källhänvisningar, bevis och belägg.
Därför ber jag alla förbannade läsare (missförstå rätt;) om ursäkt
för alla olägenheter, även i den delen.

Åkersberga 27 februari 2013
Alf Susaeg

.

kommunfrågan fortsätter

under strecket. Samlar tillsvidare allt som rör kyrkan och
kommunen (med medverkande) på samma sida…

streck120

SENASTE TURER…klicka bilder
kommunens meddelande den 5 februari 2013

ide269

mitt svar 8 februari 2013
som då sågs, och fortfarande ses, som ömsesidigt bästa idé…

8feb-170

så…vad är nu på G?

Vad pågår bakom de Österåkerska kulisserna, den här gången?
Bara tystnaden talar. Och som vanligt för sig själv..;|
Kommunledningen har varit knäpp tyst efter mitt brev ovan den 8 februari. Över två veckor i skrivande stund…27 februari.

Då jag själv inte kan…och knappast ngn annan…se brevet till kommunen den 8 februari som annat bästa möjliga svar på kommunskrivelsen den 5 februari, måste tystnaden ifråga bero på ‘annat’.

Dessvärre finns redan så mycket att spekulera om och kring Österåkers kommun just nu att hälften vore nog.

Än värre är alla tecken på ont uppsåt hos kommunen och
att förberedelser av brott pågår!
Kopplade till fjolårets brottsanmälda turer…i samma fråga!

Kan det…med ont uppsåt på tal…trots allt vara som diakonen
Kenneth Flood säger sig ha har förstått ända sedan hösten 2004?
klicka bild…

kf1

.

komplettering 2013-03-02
klicka bild

dsl2012-fok-170

Du som läser det här
har följt senaste utveckling och kanske har tips och förslag…
maila gärna en rad till ngn av adresserna nedan/Alf Susaeg

alfsusaeg@gmail.com
susaeg21@hotmail.com

.

Annonser

Written by susaeg

27 februari, 2013 den 18:03

Publicerat i Uncategorized