historien

sådan är den…kafkavärlden

face the fake

howfake680

..UTKAST

3 200 000 googleträffar
på ”fakebook”

med tusentals bilder…på 0,23 sekunder.
en KVARTS sekund?…REN MAGI!

klicka bilder…

gog1-220gog2-439

fake4

fake1fake2fake3

vit180x17

slag3

anka4-680x170-2

motstridigt

eftersom Facebook&Co sedan vintern/våren 2011 inte ägnat sig åt
annat än brott och förbrytelser, i det här fallet. Och på alla sätt på Facebook (för)stört mina kommunikationer med vänner och omvärld.
Raka motsatsen till Facebooks officiella (samhälls)funktion.
Vilket automatiskt leder till första följdfråga:

varför har det här fallet så
länge SÄRBEHANDLATS av
Facebook&Co?

logiken är klar
Hade alla Facebookvänner behandlas som i mitt fall hade
Facebook inga vänner haft. Och inga läsare av de annonser Facebook förmedlar…via Facebook. Alltså inga intäkter.
så…vad skulle Facebook&Co då leva av?

Nånstans här ‘Dojjan’ klämmer…tror ”ödmjuka undertecknad” supportad av sina ”förbannade 5D”..:)
Mer om ”de fem sina” längre ned.

men…åter till startbilden är det omöjligt att via Google
få veta…

how260-2

visawiki4

här i alla fall ett snart årsgammalt bildspel
som visar den ‘magiska’ övergången från
facebook till fakebook…i ett  fall…

fakebook680x260-3

https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/11/fakebook3.pps

…som ytterst handlar om yttrandets fortsatta
frihet och alla attacker på gällande grundlag…

kolla160

…inklusive alla rättsinnade medborgares allt
svårare uppgift att skilja vänner från fiender…
på alla nivåer…exempelvis…

http://dokubank11.wordpress.com/spiralen/

mer om magi, algoritmer och
annat ”oviktigt skit” att ”snöa på”..;)

algoritm680x160

https://dokubank26.wordpress.com/algoritm/

vit180x17

andra188

den som vill se
andra delen

av det här inlägget kan bidra till att en sådan kommer till stånd
genom att ladda ned artikeln (helst hela sidan ca 44 Mb…tar
10 sekunder).
Sådana nedladdningar har en ‘magisk’ effekt som varken är skoj
eller blaj eftersom externa nedladdningar bevisligen

minskar de Kriminellas ansträngningar
att ‘avsluta’ mina Internetkonton!

.

Alla datasabotage, -intrång och ofredanden på Internet i det här
fallet är väl dokumenterade och i många fall formellt brottsanmälda.
Men…hittills har ICKE ETT ENDA FALL utretts och lagförts enligt gällande bestämmelser. Trots alla underlag och väl dokumenterade
och dito presenterade belägg.

så…hur kan det vara så?
Finns rent av brottsmisstänkta och brottsanmälda samband mellan outredda databrott i Högsta domstolens mögelskademål T4882-95
och Facebooks brottsmisstänkta…ännu inte formellt polis- eller åtalsanmälda…aktiviteter i det här fallet/målet?

så är det…dokumenterat och belagt från A till Ö
Närmare förklaring i kommande inlägg (givet att sådana kommer..;)
Tillsvidare ngra gamla bilder som i grova drag visar var stora ”Dojjan” klämmer..:|

hd107-2

kross570

djävulsk98

lookalike150

svik170

ebwalle170

direktlänkar…vid uppladdningsproblem…
http://geasus.wordpress.com/jacob-wallenberg/
http://dokubank3.wordpress.com/2011/08/14/luskrossningen/
http://dokubank11.files.wordpress.com/2012/01/sann2600x2600-5.jpg
http://dokubank13.wordpress.com/2011/12/24/christmas-puzzle-2/
http://dokubank12.wordpress.com/2011/10/30/svikaren/
http://geasus.wordpress.com/ericbright/

vit180x17

sist ngra nyckelfrågor som närmare avhandlas i ”andra delen”. Här resumeringar av huvuddragen…

1-80-fbupptakt

1-partier440

http://geasus.files.wordpress.com/2010/11/bej-upptakt3.jpg
http://geasus.wordpress.com/eric-johnson/
http://docubank12.wordpress.com/2010/11/17/infobrev20101117/

1-80-bosse

http://geasus.wordpress.com/eric-johnson/ej20111102/

2-80-fbnyckelroll

2-80-fbnyckelroll-2

https://dokubank26.wordpress.com/2012/12/25/cardcastle/

3-80-mobben

trakk125

http://dokubank5.wordpress.com/2012/09/13/trakasserier/

3-80-mobben-2

https://dokubank26.wordpress.com/2013/01/10/bergfast/

upptakten i databrottsdelen

algonet170

https://dokubank26.wordpress.com/ordetkontrasaken/

4-80-problemet

https://dokubank26.wordpress.com/2012/06/23/intro/

4-80-problemet-2

https://dokubank26.wordpress.com/sluta/

5-80-hjarnslapp


de Kriminellas problem idag…
är att samtliga mina Internetkonton; Facebook, G-mail, Hotmail, WordPress, Blogger och ngra till…måste ‘avslutas’ momentant, och

SAMTIDIGT bryta
ALLA mina kontakter
med omvärlden!

Det välplanerade s k dråpslaget i somras/höstas var tänkt att i ett ”slag” sätta mig på gatan och ”…samtidigt lösa ALLA problem
i fallet Susaeg”.
Genom att vid detta avgörande rättsövergrepp utplåna alla bevis för den tioåriga förgiftningsprocessen och mögelskadorna på Bergavägen (samma förfarande som på Norrgårdsvägen våren 2002)
och samtidigt komma över all information som utan annat val måste förvaras i lägenheten på Bergavägen.
Bl a den ‘exdatorinfo’ Mollvik&Co försökte komma åt 2009/2010

5-80-avhysningen

https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/eb20120706/
https://dokubank26.wordpress.com/2012/07/29/den-slutliga/

Dessbättre kom, även denna gång, vännerna Ljus och Öppenhet till undsättning. Och stoppade igen det doktor Håge (alias Eric Bright) kallar: ”Det mötande tåget i tunneln”…

vmv80

https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/01/vmv1024.jpg
jfr även
https://dokubank26.wordpress.com/hjalptips/

det här verkar förstås
sinnessjukt

men främst skrämmande på grund av den (samhälls)nivå där det hela utspelas. Och trots den Nivån (alt på grund av) kan ”hjärnsläpp” inte uteslutas. Eftersom sannolikheten så klart ökat för att någon i den Kriminella toppen förlorar kontrollen och…trycker på Knappen.
Får hjärnsläpp, helt enkelt. Vilket ett antal s k högre hantlangare bevisligen redan fått.
Ove Mollvik och TV4:s dikseskörning 2009/2010 är ett exempel

5-80-omutred

http://geasus.files.wordpress.com/2011/04/c3a5ttonde-fasen.jpg

SäpoLazzes härdsmälta på Facebook 30 november 2011 ett annat (som Kärnkraftsinspektionen borde känna till..;) och har fler allmänfarliga överhettningar registrerats i samma här(a)d. Bland annat i samband med kompositionen av Mollviks&Co Masterpiece, november 2012

5-80-masterpiece

http://dokubank12.wordpress.com/2012/11/28/masterpiece/

bild-80

hittills mest trakasserade och saboterade bild på nätet…i det här fallet/målet..är översikten kallad

UTTRÖTTNINGSMETODEN

Senaste försök att freda just den bilden (skala 1:1 ca 2,1×4,3 m
motsv en ordinär fängelsecell..;/ gjordes 30 december 2012
https://dokubank26.wordpress.com/2012/12/30/bilderna/
Vilket fungerade ett tag men har bilden åter fått ”gå i fängelse utan att passera Gå”..;/ och går därför inte längre att ladda upp i helhet…på den här datorn.

Utgående från att samma problem uppstått även på andra datorer har som tillsvidarelösning bilden delats i fyra delar…som INTE (längre)går att attackera/manipulera…riskfritt.

Alla fyra delar kollade idag…19 januari 2013, 21:09
och laddas upp som de ska.

Delarna är pixelpassade och lätta att montera ihop, om man vill. Men går även, som bilden klippts, att läsa de fyra delarna var för sig.
Använd ‘förstoringsglaset’ för snabbflyttning
mellan olika bildsektorer.

(länkar under bilden)

ut1-4

https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/01/ut1.jpg
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/01/ut2.jpg
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/01/ut3.jpg
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/01/ut4.jpg

Hur som helst står klart att översikten ovan innehåller Något som Någon/Några därute INTE vill ska nå en bredare allmänhet!
Genom bl a alla 5D-analyser är idag även i huvudsak klart vad som ‘skrämmer’ med och i just den bilden.
Och…finner den som söker alla svar i bilderna nedan…klicka…

card11card22

i alla fall något…som bådar gott nytt..;)

alltsom-80

allt440

den bild som behövs är den som direkt gestaltar ”tre viktigaste gestalter”; yta, orsak, verkan. Som reflexmässigt förmeddelar bilden av det Svenska SYSTEMFELET med dess allmänfarliga diskrepans mellan teori och praktik.

teori178

https://dokubank26.wordpress.com/2013/01/05/teori-och-praktik/

Den bild de flesta svenskar känner i ryggslutet idag och tusentals bilder redan (fragmentariskt) visar på Internet.
OK, intressant säger någon, men hur ser bilden ut?
Klotet ovan är en metafor  av den bild som ”behövs”…som är ”påG”…
och hur den ser ut får som vanligt bara den som lever se..;)

Texten delvis hämtad från inlägget nedan

skiter219

https://dokubank26.wordpress.com/2013/01/06/outgrundliga/

…i väntan på ‘DenBehövdaBilden’ behövs fortfarande
enda kända fungerande ‘motgift’..:|

motgiftet440

http://dokubank3.wordpress.com/2012/05/06/motgiftet-2/

herrans80

allt skoj&ploj i det här inlägget
är lika allvarligt som nödvändigt, och bottnar i allt väsentligt därunder.
Exempelvis sanningen att såväl herrans som humorns, viljans och rädslans vägar är…outgrundliga…

herr215dummai215x210vilj215

https://dokubank26.wordpress.com/2013/01/06/outgrundliga/
https://dokubank26.files.wordpress.com/2013/01/tammefan1600.jpg
https://dokubank26.wordpress.com/2012/11/07/viljans-makt-2/
http://dokubank5.wordpress.com/2011/02/11/clownen/

yttert80

http://dokubank12.wordpress.com/2011/02/02/det-viktigaste/
https://dokubank26.wordpress.com/2012/12/25/cardcastle/

sidan uppdaterad
2013-02-08  02:42

Annonser

Written by susaeg

19 januari, 2013 den 21:23

Publicerat i Uncategorized