historien

sådan är den…kafkavärlden

teori och praktik

teori-praktik680x500

då svensk lagstiftning

i huvudsak är bra…i bok och teori…och dess
tillämpning KATASTROFAL
kan aktuella brister skyllas på vare sig lagens bokstäver
eller bakomliggande logik och teori.
Under samma paradigm måste därmed orsaken till…och
skulden för…utvecklingen sökas på annat håll.
Exempelvis med relevanta (följd)frågor:

1. vilka är i huvudsak ”skyddade” svenska medborgare?

2. vilka är i huvudsak ”oskyddade” svenska medborgare?

3. vilka medborgare ansvarar i huvudsak för skyddet av
”skyddade” medborgare?

4. vilka medborgare ansvarar i huvudsak för ”oskyddade”
medborgares belägenhet?

5. har korruption och andra brott och förbrytelser någon
betydelse i sammanhanget?

6. kan det katastrofala tillståndet kallas

systfel440x80

7. om inte SYSTEMFEL
vad ska felet/tillståndet annars kallas?

Definitioner är (ju) första steg vid alla problemlösningar.

ett modellbygge som kan generera fler följdfrågor…klicka bild…

vilja210

Annonser

Written by susaeg

5 januari, 2013 den 17:22

Publicerat i Uncategorized