historien

sådan är den…kafkavärlden

intro

bildbakgrund…klicka bild

problemet

med så kontroversiella saker som denna är att de
automatiskt avfärdas som fria fantasier. Eftersom
öppen seriös granskning riskerar avslöja något
verkligt farligt med och i det svenska samhället.
Därför bäst och billigast att ‘skratta’ bort det hela.

Där skratten fastnar i halsen finns gott om experter som fulländat behärskar konsten att ”prata” bort allvarliga/farliga samhällsproblem…oavsett omfattning relevanta bevis, belägg och evidens.
Allmänfarliga fenomen som varken går att skratta, prata eller vränga
bort elimineras med Tystnad.
Eller, med författaren Lena Anderssons formulering (klicka bild):


Ett sista försök
att förklara det oförklarliga görs därför på den här websidan.
Sista, då inget mer kan göras om det aviserade övergreppet verkställs den 1 augusti 2012…om 39 dagar från idag, den 23 juni 2012.
Oförklarliga då (nästan) inga utomstående vill tro att det som de facto pågår i det tysta…här och nu…är sant.

Största problem idag; den hart när fysiskt påtagliga TYSTNADEN.
Som leder till det än större problemet; att tala i egen sak, vilket är utsiktslöst.
Återstår tal genom observatörer och aktörer som följt den 22-åriga historiens utveckling.
Förklaringsmodellen bygger därför uteslutande på utomståendes observationer och analyser, med tillhörande dokumentation.

Uppbyggnad av sidan pågår…

(direktlänk vid uppladdningsstörningar) https://dokubank26.wordpress.com/teser/teser01/

spir170

http://dokubank11.wordpress.com/spiralen/

översikt…utkast


Utan att ”förekomma pågående utredning”…

kan ett par ledtrådar – från bilderna på den här sidan – lämnas.
Avvikelser kan både dessvärre och dessbättre förekomma…

Så kallad välinformerad akademisk expertis bedömer idag:
”Endast undergång återstår i fallet Susaeg”
Med fallet ifråga avses Alf Erik Susaeg.
Expertbedömningar som å ena sidan har fullt stöd hos den 20-åriga ärendehistoriken. Och å den andra glömmer att minnen förlorats på löpande band. Hela förstånd ibland, där många ”man” glömmer att historiken har (minst) två sidor. Den genom åren förtalade och förvanskade sida som många man gärna minns.
http://dokubank.wordpress.com/2010/07/19/kyrkan-ang-hd-malet-2007-02-01/
kontra den sida de flesta man helst glömmer.
Den som hela tiden funnits, alltjämt finns och ENBART innehåller
GODA problemlösningar.
Lösningar som högmodigt och maktfullkomligt förhånats, förtalats och saboterats under alla år.

Men, fungerande motgift finns…alltjämt…

klicka bilder

Annonser

Written by susaeg

23 juni, 2012 den 11:51

Publicerat i Uncategorized