historien

sådan är den…kafkavärlden

12000 dagar

större bild…klicka bild
storbilden i helhet…direktlänk
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/11/12000-ark-k26.jpg

bilden ”12000 dagar”
är en av många metaforer
i den här historien

och ingår i den överlevnadsplan som
försöker beskriva obeskrivliga fenomen.
Skriver ”försöker” och ”obeskrivliga”
då det är fråga om fenomen som många varken
vill se eller förstå…eftersom de skrämmer så…

https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/11/12000-k12.jpg

planen är
att löpande gestalta och dokumentera utvecklingen

doku680

enligt strategin nedan

flug680

tyvärr räcker inte längre
tid och kraft till att avvärja alla övergrepp, fällor och försåt.
Senaste farliga attack är, som exempel, långt ifrån över fast vi idag skriver den 4 november 2012…klicka bild…

https://dokubank26.wordpress.com/2012/07/29/den-slutliga/

än mindre räcker återstående energi till effektivt motvärn.
Och är det för övrigt omöjligt att utan samarbete med rättsinnade och hyggliga människor bekämpa Hydror som denna.

I nästan alla konflikter
gäller att ”gilla läget”. Hur starkt det än på goda grunder kan ogillas. Eftersom nästan alla vet att nästan alla konflikter stammar från mänsklig dumhet och dito ondska.
Begrepp som onda människor (sådana finns) inte vill kännas vid då ondska och dumhet så ofta går hand i hand.

http://dokubank12.wordpress.com/2011/05/24/den-dumma-ondskan/

Den irländske filosofen Edmund Burke (1729-1797) lär ha sagt:

”All that is necessary for the triumph
of Evil
 
is that good men do nothing”

.

gamla kloka ord
Och allt som fortfarande kan göras, i det här fallet, får göra det väsen det kan på websidor, bloggar och Facebook. Eftersom alarmerande sakfrågor som här inte får ”vara med” i gammelmedia. Eftersom genomslagskraftiga gammelmedia inte får röra så allmänt alarmerande sakfrågor. Trots det uppenbara allmänintresset.

rättare sagt: PÅ GRUND AV det
uppenbara allmänintresset

Det hela måste dessutom marknadsföras så effektivt att ett öga hinner se&förstå budskapet mellan två blinkningar. Eftersom konkurrensen om omvärldens förståelse för det som pågår i världen är så hård, idag.

Men, om uthållighet och tålamod räcker kan i bästa fall tillräckligt många ögon stanna ett ögonblick och både se och förstå de fenomen…och fragment av fenomen…som måste uppvisas.
Och kan kanske samtidigt visas hur läsarens intresse ska förvaltas

halv680


sedan måste alla fragmentet logiskt och begripligt förenas. Och alla delar förankrats i fakta och verklighet. Och… inte minst…komma på rätta platser, i tid och rum.
Annars förlorar man. 
Läsarens förtroende, till att börja med…

att läsa och tolka skriven text
kan dock vara både tidkrävande och svårt. Därför är komplexa texter initialt chanslösa i den mediala konkurrensen.
I det gamla bildspelet nedan gestaltades på försök den här problematiken för 17 år sedan (hösten 1995) och är märkligt nog det gamla utkastet fortfarande aktuellt…i sak. Klicka bild

(direktlänk…vid uppladdningsproblem)
https://dokubank26.files.wordpress.com/2012/11/infokonkurrens.pps

men…åter till rubriken
och den naturliga följdfrågan om VARFÖR allt detta om detta.

Svaret är som redan antytts ett försök att ‘metaforisera’ och bildsätta 
12.000 dagar i en enda enkel och överskådlig bild.
att försöka gestalta begreppet  12.000 dagar på några sekunder.

Förmodligen omöjligt. Men tillåtet och viktigt att försöka. Eftersom 12.000 dagar är så mycket tid.
Hur man än väljer; se eller inte se, räkna rätt eller räkna fel.

Räknar man rätt på 85 normalfördelade levnadsår (31025 dagar) utgör 12000 dagar 39% av hela livet.
Räknar man på ‘mest produktiva’ tid…hela livet minus början(0-20; 7300 dagar ) och slut(60-85; 9125 dagar)…utgör 12000 dagar 82%.
Hela livet…hart när.

Därför är 12.000 dagar mycket tid. Hur man än räknar.
Räknas sedan tid som ENBART föranlett elände…som i det här fallet…är 12.000 dagar VÄLDIGT mycket tid.

Därför viktigt att beskriva farliga fenomen och fragment av sådana. Fenomen som inte kan undvikas eller undkommas. Exempelvis ‘gatekeepers’ och ‘väktare’ av olika slag.

Ett idag oundvikligt fenomen i det här fallet heter
Kjell Karlsson enhetschef  hos Österåkers kommun.
Ett annat heter
Michaela Fletcher-Sjöman kommunalråd i samma kommun.
Enkla och självklara saker som likväl skapat problem…i Österåker.

Exempelvis frågan om det är kommunalrådet Fletcher-Sjöman…eller enhetschefen Karlsson…som sitter på högsta pinne i den Österåkerska hönsgården.

D v s den fråga som uppstod i infobrevet nedan den 30 oktober 2012.
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/kommunsvar20121030/

och flyttades till första plats på dagordningen, efter Fletcher-Sjömans
e-brev den 31 oktober 2012.
https://dokubank26.wordpress.com/skrifter/mfs20121031/

Den som uppmärksamt jämför breven ovan med utvecklingen bakom bilden/länken nedan
https://dokubank26.wordpress.com/2012/10/31/vadugjort/
kommer mycket nära begreppet Rysare.
Men…med  de rysliga delar som fattas i det offentliga pusslet idag, kommer inte vedertagna begrepp ens nästgårds idag…/Alf Susaeg

mer text och bilder kommer
på den här sidan så snart den aktuella soppan klarnat…
Tillsvidare och som vanligt ett tillhörande galleri repriser; klicka bilder…

Annonser

Written by susaeg

4 november, 2012 den 21:53